Informatie

Een paar jaar geleden hebben de besturen van beide werkgroepen
besloten tot een gezamenlijk opgezet programma omdat we tot de ontdekking waren gekomen dat we parallel aan elkaar een zelfde soort programma in Friesland aanboden.

Wij denken hiermee een goed besluit te hebben genomen want door de bundeling van de krachten, om zo een goed programma te kunnen aanbieden met de bedoeling deskundige/bekende sprekers te benaderen in het kader van de gekozen thematiek van het betreffende seizoen.

Op de onderliggende pagina’s vindt u nadere informatie over de achtergronden van beide werkgroepen.

Geef een reactie