Rotonde

Logo_101

ROTONDE is een werkgroep, voortgekomen uit de Vereniging van Vrijzinnige Gelovigen (VVG) Fryslân.

De VVG Fryslân is een vereniging die langer dan 100 jaar bestaat en die vanouds de belangen van de vrijzinnige groep in de Nederlandse Hervormde Kerk behartigde. De kerkelijke situatie is momenteel uiteraard geheel anders. Evenwel mensen die geïnteresseerd zijn in vragen rond godsdienst, levensbeschouwing en zingeving en die daarbij geen bevrediging vinden bij de antwoorden die vanuit de traditionele kerkleer worden gegeven, zijn er nog altijd.
Dat is juist de doelgroep van ROTONDE. Wij werken dus onafhankelijk van enig kerkgenootschap, maar proberen wat te betekenen voor mensen die op geestelijk gebied zoekend en vragend zijn, mensen die gefascineerd zijn door de grote thema’s van geloven en denken.

De naam ROTONDE is bewust zo gekozen. Tot voor een aantal jaren was bij Heerenveen zo’n rond verkeersplein gesitueerd, zodoende heet het kerkgebouw het ‘Rotonde-kerkje’. Het dateert uit 1845 en is een schepping van de architect Thomas Romein. Al sedert jaar en dag is het gebouw niet meer in gebruik bij de plaatselijke hervormde / protestantse gemeente en in eigendom overgedragen aan de Stichting Âlde Fryske Tsjerken. De kerk wordt onder meer gebruikt als ‘onderwegkerk’, dwz. op gezette tijden worden er korte diensten georganiseerd voor geïnteresseerde voorbijgangers die onderweg zijn.

Gedachtig aan de oude verkeerssituatie en de benaming van de kerk waarin wij begonnen zijn, hebben wij onze werkgroep ROTONDE gedoopt en een bijpassend logo ontworpen. Op een rotonde komen immers verschillende wegen samen. Vanuit verschillende richtingen komen mensen er naartoe, worden er veilig overheen geleid en kiezen vervolgens een richting al naar gelang de plaats van hun bestemming.

 

Geef een reactie